Poskytujeme úklidové služby  a další pomocné práce s  pořízením vstupů třetí strany (služby) namísto vlastní produkce a snížení tak hloubky výkonu a koncentraci na vlastní činnost.

Firmy často outsourcují vedlejší činnosti jako je úklid a  kompletní  správa budov. Je to přesun nebo převod úkolů nebo projektů na externího poskytovatele služeb s průběžným každodenním sledováním daného obchodního procesu. Outsourcing znamená přenesení činnosti podniku na externího dodavatele. Cílem je dosažení úspory nákladů či zvýšení kvality. Zákazníkovi je poskytnuta služba přímo na míru podle jeho potřeb.

 

 

vacuum-cleaner-657719__3401 mop-2736400__3401 business-1564366__180